Vår policy

Miljöpolicy

Miljö och miljöförstöring är en fråga som angår oss alla. I vår roll som aktör på en produktionsindustriell marknad har vi naturligtvis ett stort miljömässigt ansvar – inte bara gentemot våra kunder och leverantörer, utan även mot den stora allmänheten.
Smart Inredning har därför som övergripande miljömål att utifrån våra förutsättningar aktivt arbeta för att minimera och förebygga den egna verksamhetens påverkan på den yttre miljön.

Kvalitetspolicy

Smart Inredning har alltid värnat om högsta möjliga kvalitet på våra produkter. Kvalitet är för oss den självklara vägen till långvariga kundrelationer och en lyckad verksamhet. Företagets ambition är därför att framstå som den bästa leverantören, med varor och tjänster som uppfyller och överträffar kundens uttalade förväntningar, behov och avtalade specifikationer.