Smart Inredning är historien om två entreprenörer med passion för trä och snickerier. Johan Calvert och Calle Lundell träffades i samband med sin möbelsnickarutbildning i mitten på 90-talet. 1998 startde man sitt företag i en lokal på Ringön i Göteborg. Idag, tjugo år senare har man flyttat in i en egen stor tillverkningshall utanför Kungälv. Den moderna, välutrustade maskinparken möjliggör stor flexibilitet och även effektiv serietillverkning.

Med hjälp av CAD/CAM-teknik tas tillverkningsunderlag fram från digital ritning och överförs direkt till maskin, vilket minimerar tiden för produktiosberedning och effektiviserar tillverkningsprocessen. NC-styrda maskiner och egen lackeringsanläggning gör att vi har kontroll över hela produktionskedjan från materialval till slutfinish.

Våra uppdragsgivare är såväl inredningsfirmor och arkitektbyråer som direkta slutanvändare som butiker, restauranger och kontor. Även privatpersoner som uppskattar ett gediget hantverk och kvalitet väljer ofta oss som samarbetspartner.

I all vår verksamhet strävar vi efter att följa och anpassa oss till de globala hållbarhetsmål som FN ställt upp.