I all vår verksamhet strävar vi efter att följa och anpassa oss till de globala hållbarhetsmål som FN ställt upp.